Wedstrijdreglement

Organisatie

De Miekes gezocht wedstrijd is een organisatie van Ballon Media, F. Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen.
 

Periode

De wedstrijd loopt van 08/08/2017 tot en met 30/10/2017.
 

Wie kan deelnemen?

De wedstrijd is toegankelijk voor álle vrouwelijke duo’s van alle leeftijden en regio’s. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd dient het duo zich in te schrijven via het invulformulier op www.demiekes.be.
 
De inschrijving is enkel geldig mits er een geldige foto wordt ingestuurd via bovenstaand invulformulier. Deze foto wordt door Ballon Media gepost op de Facebookpagina van Jommeke. De deelnemers kunnen hun foto (gepost door Ballon Media) liken en delen om zo stemmen te verzamelen. De foto met de meeste stemmen op 29/09/2017 > verlengd tot 29/10/2017 om 12u is de grootte winnaar van de wedstrijd. Zij maken kans op de prijs die ze zelf selecteerden bij het inschrijven. Het gaat over een van onderstaande prijzen:
 
  • Survivaldag voor de stoerste Miekes die van avontuur houden
  • Welness verwendag voor de Miekes die in de watten gelegd willen worden
  • Naar de bioscoop voor de Miekes die graag naar de film gaan
  • Workshop cupcakes maken voor de Miekes die houden van bakken
  • Technopolisbezoek voor de Miekes die hun wetenschappelijke en technologische kennis willen bijschaven
  • Planckendaelbezoek voor de Miekes met een groot hart hebben voor dieren
  • Planetariumbezoek voor de Miekes die van de ruimte houden
  • Artikel schrijven voor de Jommekeskrant voor de creatieve Miekes
 
Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaars zelf en is dus niet overdraagbaar.
De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden of ingeruild worden voor een ander type prijs. De prijs is uitsluitend voor de twee deelnemers.
 
Deelnemers die gebruik maken van onnatuurlijke of onrechtmatige likes (door bv. stemmen te verzamelen via gespecialiseerde Facebookgroepen of aangekochte likes) worden gediskwalificeerd en hebben als gevolg geen recht op een prijs. Sportiviteit en eerlijkheid is een vereiste om échte Miekes te kunnen zijn.
 

Communicatie winnaar

De winnaars zullen bekend gemaakt worden op Facebook op 30/09/2017. Beide winnaars worden door Ballon Media gecontacteerd via mail of telefoon. Winnaars verklaren zich impliciet akkoord om hun naam en foto vermeld te zien via communicatiekanalen en publicaties van Ballon Media (bv. Jommekeskrant, Facebook, intranet)
 

Algemeen

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.
 
De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren.
 
Elke deelnemer geeft Ballon Media door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat Ballon Media de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de diensten van Ballon Media.
 
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
Ballon Media kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.
De deelnemers aan deze wedstrijd worden verondersteld de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden.
 
Ballon Media behoudt zich recht voor de wedstrijd te allen tijde op te schorten of te annuleren in geval van overmacht, zonder dat de deelnemers of enig ander persoon aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.